SGJ ELECTRONIC AB är ett svenskt familjeföretag med ca 10 anställda som har sina rötter inom försvarsindustrin sedan 70-talet. Detta är fortfarande grunden för företaget men vi har idag utökat vår verksamhet för att kunna hjälpa våra kunder inom fler affärsområden:

Försvarsprodukter

Vi utvecklar och tillverkar många olika typer av produkter till försvaret, såsom lampor, ventilspolar, fästramar, kablage, elektronikenheter mm.

Agenturverksamhet

Vi har långvarig erfarenhet av agenturverksamhet och har i nuläget flertalet agenturer inom försvarsindustrin gällande generatorer, länspumpar, kontakter, hörtelefonset m.m.

Konstruktionprojekt

Vi kan hjälpa er med konstruktion och utveckling av ert projekt. Genom vår långa erfarenhet i branschen så har vi många sammarbetspartners gällande verktyg, kretskort, tillverkning m.m både inom Sverige och internationellt.

Industrimaskiner

Vi bygger hel/halv automatiserade industrimaskiner främst för pappersindustrin, på uppdrag men även egen utveckling. Med hjälp av PLC-teknik kan vi automatisera de allra flesta moment för produktionsmaskiner vilket medför mycket lägre framställningskostnader och säkrare produktion.