Dome light

SGJ Electronics AB har utvecklat en lysdiodbaserad kabinlampsserie för stridsfordon. Serien består av standardlampa samt versioner med dimmer och backupbatteri. Övergripande egenskaper är att produkterna är enkla att handha och med goda prestanda. Följande nyckelegenskaper har lamporna:

 • Mekaniskt och elektriskt kompatibel med äldre glödlampsbestyckade innerbelysningar från SGJ
 • Elektroniskt kontrollerad funktion för driftsäker och effektiv funktion
 • Vitt ljus 70 LUX, med utmärkt rundstrålning
 • Mörkerbelysning enligt samma våglängd som glödlampsbestyckade lampor
 • Dimmerfunktionalitet för vitt ljus (SGJ207/SGJ217)
 • Optiska knappar för hög driftsäkerhet
 • Batteribestyckad backup (SGJ216/SGJ217)
 • Säkrad för oavsiktlig påslagning av vitt ljus
 • Livslängd för LED, > 100.000 timmar

Ljusegenskaper

Vidstående bild illustrerar ljusutbytet relativt den gamla glödlampsbestyckade innerbelysningen från SGJ. Notera att spridningen är mycket jämnare från SGJ206-familjen. Centrum illustrerar ljusutbyte 1000mm från lampan och de fyra omgivande mätpunkterna representerar 500mm från centrumpunkten. Vid batteridrift reduceras ljuseffekten till c:a 40 lux i centrumpunkten.

Reglering

Lampan är utrustad med 2 optiska knappar;

Funktionen är enkel, tryck på en valfri knapp och mörkerbelysning tänds. När mörkerbelysning är tänd, tryck valfri knapp och belysningen släcks. För att tända vitt ljus måste båda knapparna tryckas samtidigt. Vitljusfunktion är förreglad så att lampan inte kan tändas om inte vagnens elektriska signal medger det. För lampa med dimmerfunktionalitet så är knapparna enkelt identifierbara genom dess form, dimmerfunktionalitet beskrivs i separat dokument. Ljuset från knapparna är med samma våglängd som för mörkerbelysningen.

Batteridrift

SGJ216/SGJ217 är bestyckade med batteri som ger 30 minuters drifttid med nominellt 40 lux ljusutbyte enligt ovan. Batteriet laddas under drift och övervakas automatiskt av elektroniken för lång livslängd.

Kylning

Lysdioder avger värme och därför är kylning av lysdioderna viktig för att kunna garantera dess livslängd. SGJ206-familjen har en aluminiumkapsling med svart botten och vit toppkåpa. Botten är här illustrerad underifrån och är samtidigt enhetens kylare som är utförd för god luftväxling.

Familjen har följande medlemmar:

 • Batteri
 • SGJ206
 • SGJ207
 • SGJ216
 • SGJ217
 • Batteri
 • Nej
 • Nej
 • Ja
 • Ja
 • Dimmer
 • Nej
 • Ja
 • Nej
 • Ja

Intresserad av Dome light? Kontakta oss nedan

0 + 2 = ?